методи контролю забур'яненості посівів


методи контролю забур'яненості посівів
Поділяються на агротехнічні, хімічні, біологічні, алелопатичні.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.